Focus op Community!

Op dit moment is de gemeenteraad van Gouda druk het nieuwe gebiedsservicecentrum in Noord te bewerkstelligen. Kwadraad gaat dit in opdracht van de Gemeente realiseren en dat zal ze ook gaan lukken. Daar ben ik van overtuigd.

Echter, waar ik me meer zorgen over maak is welke functie zo’n centrum gaat krijgen. Wat is het doel van dit centrum? Eén van de meest verwachte antwoorden is ‘voor de sociale cohesie’ en dat is een logisch antwoord, denk ik ook. Echter, hoe werkt dit dan in een tijd waarin mensen hun huis niet meer als onderdeel van een buurt beschouwen, mensen weinig tot niet in community leven in de eigen buurt, men er ronduit voor uit komt niet persé iets te maken te willen hebben met de buurt én men de vele netwerken (op afstand) ook nog allemaal in tact moet houden. Behoefte is voor zo’n gebouw in de wijk is er weinig tot niet. Behoefte aan sociale cohesie zelfs misschien wel niet (bewust).

Maar, zal je wellicht denken, dat slaat toch nergens op? Nee, inderdaad. Dat slaat nergens op. Maar het is (enigszins zwart-wit neergezet) wel de realiteit. Dus als er weinig behoefte aan is, moet je wel een goed plan hebben waarom zo’n centrum dan toch nodig is.

Zorgcentrum

Het Nelson Mandela Centrum is één van de andere gebiedsservicecentra in Gouda en als je het mij vraagt is het meer een zorgcentrum dan een plek voor de wijk. Veel bewoners hebben geen idee wat er gebeurd en het is niet aantrekkelijk om er binnen te lopen.
Ik kom er nu een aantal maanden en het voelt al een beetje als thuis. Het kan dus wel! Hoe komt dit?

Community

De verbondenheid in wijken/buurten is mede verminderd door het verdwijnen van ontmoetingsplekken. Dé ontmoetingsplek anno nu in de buurt is de supermarkt. Met het verdwijnen van de sigarenboer, de slager en het minder worden van de kerk in de buurt, is ook de verbondenheid verminderd. Het is in die zin simpel. Als je community wilt, heb je een plek nodig waar je elkaar kunt ontmoeten. Een community bestaat uit zo’n 20-40 personen, heeft duidelijk leiderschap en zorgt zowel naar binnen als naar buiten gericht. In een community houdt men elkaar gezond, fysiek, sociaal-emotioneel en geestelijk. Zoveel mensen passen niet in een huiskamer. Er is dus een grotere ‘huiskamer’ nodig. Community is, zoals ik al schreef in een vorige blog, volgens mij het gat in onze samenleving.

Conclusie

De focus voor een nieuw gebiedsservicecentrum moet dus niet op het gebouw liggen, maar op de functie. De functie om wijken te helpen in verbondenheid te leven. Het grote gat is community. De vraag is dan ook hoe zo’n gebouw (en instanties) wijken kunnen helpen om meer als communities te gaan leven. Focus op community!

p.s. wat is jouw beste idee voor het NMC (Nelson Mandela Centrum)?