Inspiratie voor jouw buurt

Verbondenheid in jouw buurt

Hoe kan je de verbondenheid in jouw buurtje vergroten? 

Heel kort door de bocht geloven we dat je dit het beste kunt doen door de afstand op fysiek, sociaal en geestelijk gebied te verkleinen. In de buurt is de fysieke afstand al redelijk klein, je woont immers dicht bij elkaar. Sociale afstand betekent dat je elkaar beter leert kennen en een bepaalde vriendschap en vertrouwen opbouwt met elkaar. Geestelijke afstand gaat over het gevoel van eenheid en hetzelfde doel. Dit gaat het diepst. Allerlei acties kunnen hierbij helpen.

Hieronder enkele voorbeelden die wij hebben ontwikkeld voor in de buurt. Voor meer informatie en/of hulp kan je altijd contact opnemen.

Het Burendiner

Het burendiner is niet één grote maaltijd met elkaar, maar is juist kleinschalig. Het ene ‘huis’ eet bij een ander ‘huis’ in de buurt. Mensen kunnen zich opgeven en worden gekoppeld aan een ander ‘huis’.

Het Open Poort Diner

Het Open Poort Diner is een event in enkele tuinen in de buurt. Het voordeel ten opzichte van een buurtbbq is dat dit organisatie en kosten scheelt en het is persoonlijker. In elke tuin kan gegeten worden. Je kunt gewoon binnenlopen vanaf een bepaalde tijd.

Kinderactiviteiten

Organiseer samen met anderen uit de buurt een pannenkoekenfeest, een spelletjesmiddag, een creatieve ochtend of iets dergelijks. De kinderen hebben een heerlijke tijd en het mooie hieraan is dat je alle generaties kunt inschakelen. Ook ouderen (die niet zoveel buiten komen), kunnen makkelijk meedoen.

Kijk om je heen…

Er is altijd wel iets gaande in de buurt. Iemand gaat verhuizen, er is een kindje geboren, mensen gaan de tuin ophogen, er is iemand overleden, de poort wordt aangepakt, een kind is zoek, afval moet worden opgeruimd…noem maar op. Wil je verbinding maken met de mensen uit je buurt, houd dan vooral je ogen goed open en help waar mogelijk. Samen dingen (spontaan) doen in de buurt, werkt enorm verbindend.