Verlangen, Visie & Doelen

Verbondenheid

Er wordt veel over verbondenheid gesproken en terwijl er veel over gesproken wordt, zien we dat de daadwerkelijke uitvoering lastig is. De fysieke, sociale en geestelijke afstand tussen mensen lijkt groter dan ook.

Wij geloven dat we een manier hebben gevonden waarbij het mogelijk is om diepgaande verbondenheid te ervaren. En dat willen we mogelijk maken in Gouda.

Het is ons verlangen om mensen in Gouda, voor de korte termijn specifiek in de Goudse wijk Gouda-Oost, met elkaar te verbinden en hen te laten herontdekken hoe leuk het is om bij elkaar over de drempel te komen. Niet alleen de drempel van je huis, maar ook van je hart…

Waarom? Omdat dit volgens ons de essentie is van het leven: liefdevolle relaties. En liefdevolle relaties kunnen het best ontstaan binnen de verbondenheid van familiaire relaties, in de buurt. Familie is daarbij een breed begrip waar ook vrienden, buren, collega’s, etc. bij kunnen horen. De uitgebreide familie.

 

Visie – Beeld van de toekomst

We willen zien dat mensen uit Gouda met elkaar verbonden zijn in gezonde, familiaire relaties en community.

 

Algemene doelen

 1. < 5% echtscheidingen
 2. Geen straatvuil, samen houden we de straat schoon
 3. Bewoners inspireren elkaar en zoeken hiernaar
 4. Drie generaties komen samen en versterken elkaar
 5. Bewoners eten regelmatig samen
 6. Bewoners leren zich te verbinden in de wijk en in hun familie
 7. Kinderen spelen buiten (onder toezicht)
 8. Bewoners zetten hun talent in voor een ander
 9. Jongeren leren hoe een gezonde relatie werkt
 10. Er is geen armoede en eenzaamheid in de wijk
 11. Vaders nemen hun rol als man en vader van familie en wijk
 12. Bewoners helpen elkaar met persoonlijke nood
 13. Ouders worden geholpen in de opvoeding

 

Over ons, wie zijn wij nu eigenlijk?