Ik word donateur

… en ontvang graag het boek ALLEEN SAMEN

Dankjewel!

Hartelijk bedankt dat u ons financieel wilt steunen.

Eenmalig

Doneert u een bedrag hoger dan € 25,00? Mail ons a.u.b. dat u graag het boek ontvangt, inclusief adres. Ons mailadres is: contact@eenheerlijkthuis.nl.

Maandelijks

Wilt u ons voor ten minste een half jaar maandelijks ondersteunen? Heel fijn. Mailt u het bedrag door dat u maandelijks geven wilt (bv. €5,00 , €10,00, €20,00, €25,00) met naam en adres. Dan sturen wij het boek ‘ALLEEN SAMEN’ toe. Ons mailadres is contact@eenheerlijkthuis.nl.

Betaalgegevens

Rekeningnummer: NL 30 RABO 0326 1382 50

t.n.v. Stichting Een Heerlijk Thuis

k.v.k. 69017719 (we zijn ANBI)
RSIN: 857695472