Stichting

Beleidsplan, activiteiten, rekeningnummer en meer

Stichting Een Heerlijk Thuis

k.v.k. 69017719

RSIN: 857695472

Rekeningnummer: NL 30 RABO 0326 1382 50

We hebben een ANBI status

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 24 89 39 58

Adres: Walraven van Halllaan 8

2806 NJ Gouda

Contact: contact@eenheerlijkthuis.nl

Website: www.eenheerlijkthuis.nl

Beleidsplan en algemeen doel

Klik op de link om het beleidsplan in te zien: Beleidsplan 2019

Het algemene doel van de Stichting is het …

… welzijn, welbevinden en verbondenheid van bewoners in Goudse wijken vergroten door generaties bij elkaar te brengen, in sterke relaties en huwelijken te investeren, door ouders te helpen in ouderschap en opvoeding en door mensen te verbinden in communities, wijken en/of families.

Welke activiteiten doet EHT of staan op de planning?

Buurtactiviteiten, zoals een burendiner of stimuleren tot samen eten in het buurthuis. Ook staat een buurtbbq op de planning. Persoonlijke hulp aan bewoners, zoals PR voor een hobbyclub of bezoek en verder helpen van mensen die stil zijn komen te staan door allerlei omstandigheden. Mee helpen in het wijkteam en activiteiten t.b.v. de wijk en buurt.

Relatieactiviteiten, zoals Happy Together – diepgaand uit eten voor twee. Een activiteit van hoge kwaliteit voor iedere Gouwenaar, zodat zij een avond kunnen investeren in elkaar en de toekomst. Daarnaast komt er regelmatig inspiratie langs op het gebied van relatie/huwelijk in de nieuwsbrief/Facebook.

Gezinsactiviteiten, zoals opvoedcoaching staan op de planning.

Bestuursleden

Voorzitter: Henk van Blitterswijk

Secretaris: Elisabeth Vink

Penningmeester: Anique de Kruijf

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee

Niet-bovenmatig vakantiegeld bestuur: Nee

Bestuursleden zijn onbezoldigd

Beloningsbeleid medewerkers: nog niet van toepassing

Vrijwilligers: een vrijwilligersvergoeding is mogelijk

Financieel

Voor de begroting over 2018 verwijzen we u graag naar het beleidsplan, hierboven te downloaden. Het jaarverslag over 2018: 2019-01-24 Jaarverslag Stichting Een Heerlijk Thuis.