De buurten van Gouda

Het is ons verlangen om in elke buurt in Gouda mensen te hebben die willen investeren in de verbondenheid in hun eigen buurt.

Elke wijk in Gouda bestaat uit allerlei buurten. De één is groter dan de ander. Zo bestaat de wijk Gouda-Oost waarschijnlijk wel uit maar dan 25 buurten. Wij geloven in buurten omdat dit voor iedereen overzichtelijk werkt en men niet met meer dan 50 mensen echt verbondenheid zal ervaren. Wij zien er naar uit dat er in alle buurten in Gouda (om te beginnen in Gouda-Oost) zoveel onderlinge verbondenheid wordt ervaren dat mensen naast spullen ook hun hart met elkaar gaan delen en alle generaties voor elkaar zorgen. Op deze manier hoeft niemand meer tussen wal en schip te vallen of zeer afhankelijk te zijn van een hulpverleningsorganisatie. Denk je eens in wat het betekent als eenzame ouderen hun functie in de samenleving weer terug zullen ontdekken. Wat heeft dit voor gevolgen voor stellen die net het hoofd boven water houden kunnen? Wat heeft het voor gevolgen voor de kinderen, waarop gelet wordt door iedereen in de buurt? Wat heeft het voor gevolgen als mensen uit verschillende culturen bij elkaar eten en in gesprek zijn over zingeving? Wij zien uit naar deze beweging van community bouwers in hun eigen buurt.

Bent u enthousiast om onderdeel te zijn van deze missie én bent u bereid te investeren in de mensen in uw buurt? Dan willen wij u daar graag bij helpen. Alle buurten in Gouda zijn daarbij welkom.

Samen optrekken?

  • U kunt vragen om inspiratie en/of ideeën
  • U kunt vragen om training op het gebied van persoonlijk leiderschap om uw rol goed in te vullen in de buurt
  • U kunt vragen om mee te denken wat de buurt nodig heeft
  • U kunt vragen om onderdeel te worden van een groep mensen met hetzelfde verlangen ter inspiratie en coaching

Geïnteresseerd? Stuur een mail naar Arie Jan van de Wetering, initiatiefnemer Een Heerlijk Thuis (ariejan@eenheerlijkthuis.nl), voor een vraag of een vrijblijvend kennismakingsgesprek of bel 06 24 89 39 58.